kuolas

kuõlas sm. (4) , (2) Ds, Lp, Dkš 1. SD65,288,239, R, K įkalamas ar įbedamas kur nors pagalys (pvz., tvorai tverti), baslys, mietas: Su kūle kulia kuolùs į žemę J. Iš namo jo vos kuõlas viens pasiliko K.Donel. Kuõlai stovi atstu nuo kits kito KI30. Uosio kuolus išlaužė JR33. Viens iš jų, tvoros kuolą išsitraukęs, tuomi … kirtęs BsV142. Kuolais įveisiami gluosniai, topoliai . Betašydamas kuõlą, parsikirto koją NmŽ. Išsitraukęs kuolą, kap daviau Vs. Pilnas dvarelis svotelių, išlaužė uosio kuolelius (d.) Nm. Ant kuolų metė, tvoroje išaudė (d.) Dkš. ^ Tas arklys kuolu vejamas (rambus) Ml. Ant savęs perleidžia kuolus laužyt (leidžiasi mušami) DP533. Kuolą rėdyk nerėdyk – jis vis liks kuolu LMD. Ko stovi pas duris kaip kuolas tvoroje?! V.Krėv. Debesys kai kuolas, o lyja kai iš botago (apie žmogų, kuris dalyką išpučia, perdeda) Vj. 2. Rk, Pn, Nj trumpas pagalys, įkalamas į žemę gyvuliui pririšti arba į sieną – kam nors pakabinti: Kuolą reikia kalt, baslį best Pmp. Arklys kuolą išrovė ir su virve parbėgo namo Ėr. Su kuoleliu atalėkė [arklys] net namo OG133–134. Kuolą juodmargei įkalk giliai Všk. Karvė kuolą ištraukė ir nubėgo į avižas Vv. Pavalkai kaba ant kuolo klėty Rm. 3. akėtvirbalis: Nepalik akėčių ant dirvos: kai perdžius, kuolai iškris Sdk. Akėčių kuolas man buvo koją perdūręs Dbk. 4. prk. niekam tikęs, nerangus žmogus: Kas už tokio kuolo eis Ėr. 5. vienetas (pažymys): Iš rašomojo gavo kuolą .
◊ kad kuolaĩs lýtų bet kuriomis sąlygomis: Kad ir kuolais lytų, vis tiek eisiu Dkš.
kai (kadà) kuolaĩ žaliuõs (pražydė̃s) niekada: Atiduos, kai kuolai žaliuos Ds, KlvK. Tada tas bus, kada kuolai pražydės J.Jabl.
kaĩp kuõlą prarìjęs nejudrus: Stovi kap kuolą prarijęs Vlkv.
kad tù kuolaĩs nueĩtum kad tu prapultum (keiksmas): O, kad tu būtum kuolais nuėjęs, ne kaip pas mane jauną atėjęs JD1020.
kúolo įkálti nemóka nieko nenutuokia: Žinai, koks jis žmogus, jis kuolo įkalt nemoka .
kuõlą (kuolùs) kìšti; trukdyti.
kuolù atsistóti [gerklėjè]
1. virsti nemalonumu, blogiu, įkyrėti, gaktelėti: Kuolù atsistós jam šitie pinigai Ds. Anas jau man kuolu gerklėj atsistojo Ml.
2. sustingti (apie liežuvį), negalėti žodžio ištarti: Kad tau liežuvis kuolù atsistót! Ds. Liežuvis jam sustingo ir kuolu atsistojo Sz.
nė kuõlo viẽtos visai nieko (nebuvo, neliko): Kai parsikraustėm, tai nė kuolo vietos nebuvo Vlkv. Kai aš čia atėjau, kuolo vietos nebuvo Skr. Viskas per karę sudegė, nė kuolo vietos neliko Vl.
namų̃ kuõlas mėgstantis namie būti, namykštis: Jis toks namų̃ kuõlas Kp.
nórs kuõlą tašýk ant galvõs apie nereagavimą: Jam nors kuolą ant galvos tašyk PPr360, Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kuolas — kuõlas dkt. Kuõlą tašýti, smai̇̃linti, kálti, bèsti, smei̇̃gti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištraukti — Rtr, Š; SD409, H184, R46, MŽ61, M, LL101,286, ŠT24 1. tr. VlnE175, N, KI165, LL294, ŠT22, BŽ78,82, DŽ1 išrauti, išpešti, išlupti, pašalinti ką tvirtai besilaikantį, įkliuvusį, pritvirtintą ir pan.: Ištraukti raktą NdŽ. Ištrauk uožuolą su šaknimi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bukas — 3 bùkas, à adj. (4) 1. nesmailus, atbukęs: Tas kuolas bukas, neįkalsi Ėr. Nulūžo adata, dabar viškum bukà, nebelenda Kp. Jau bukà žagrė, reikia smailint Kp. Bukà yla Dkš. ^ Ant bùko kalno aria geležiniais jaučiais (kerpa avį žirklėmis) Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukelioti — sùkelioti, ioja, iojo, sukelioti, ioja, iojo NdŽ 1. žr. sukalioti 1: Gal radija jau sugadinta – vaikai sùkelioja ir sùkelioja Smal. Pasdėk aukščiau, tuoj nieko nerasi – čia visi sùkelioja Sdk. | refl. Klt: Dures ir kuolas iš medžio, kuolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virbalas — vir̃balas sm. (3b) KBII61, LVIV603, Lar157, Rtr, BŽ457, Š, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, LKAI111, 135,136,141, PolŽ1208, DrskŽ; SD138, SD65, CII489, R335, MŽ448, D.Pošk, Sut, Kos155, N 1. K, L, ŠT252, Rs, Mrj, Brb, Klvr, Vv, Vp mezgimo įrankis: Su virbalu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Grade (education) — GPA redirects here. For other uses, see GPA (disambiguation). Academic grading Africa Egypt • Kenya • Morocc …   Wikipedia

  • Academic grading in Lithuania — In Lithuania, the grading system has been changed to a 10 point scale since 1995Fact|date=November 2007. 10 is the highest achievable grade for an excellent performance and 1 is the lowest. Usually, 1 is written when where is no work present at… …   Wikipedia

  • κόλος — κόλος, ον (Α) 1. κολοβός, βραχύς, κοντός («πῆλ αὐτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ», Ομ. Ιλ.) 2. αυτός που έχει κοντά κέρατα ή αυτός που τα κέρατά του είναι κομμένα 3. φρ. «κόλος μάχη» ονομασία τού Θ τής Ιλιάδας. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. εμφανίζει την ετεροιωμένη… …   Dictionary of Greek

  • σκώλος — Αρχαία πόλη της Βοιωτίας κοντά στον Κιθαιρώνα, όπου σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, εκεί κατασπαράχτηκε από τις Μαινάδες ο βασιλιάς Πενθέας, επειδή είχε περιφρονήσει τη λατρεία του Διόνυσου. * * * (I) ὁ, Α 1. πάσσαλος με οξύ το ένα του άκρο,… …   Dictionary of Greek

  • Schelle — Schelle1 Sf Glöckchen erw. fach. (11. Jh.), mhd. schelle, ahd. skella Stammwort. Ableitung zu g. * skell a Vst. schallen, klingen in anord. skjalla, ae. scillan, ahd. skellan, mhd. schellen (dann untergegangen oder zu schallen (Schall) gezogen;… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.